Kadra techniczna

 

Spotkanie odbyło się w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. we Wronkach

  1. SUW Nowa Wieś - Analiza układu technologicznego oraz przeprowadzonej modrnizacji
  2. SUW Wronki - układ ujmowania i uzdatniania wody wraz z monitoringiem procesu
  3. Dyskusja na temat relacji między Klient - Przedsiębiorstwo i dobre praktyki z poszczególnych przedsiębiorstw
  4. Oczyszczalnia ścieków oglądaliśmy przebieg prac modernizacyjnych

 3412

 

 

 

Zaloguj się

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Wodociągi Wielopolskie
64-200 Wolsztyn, Berzyna 6

Bank Zachodni  WBK S.A.  1 O/ w Wolsztynie NIP 923-002-55-34,   50-1090-1607-0000-0000-6000-5170 Regon 970762090     
KRS nr 0000072944 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 58.053.000,00 zł